Burun Estetiği Rinoplasti

Burun Estetiği <span>Rinoplasti</span>

Estetik burun ameliyatı burun şeklinin  yeniden biçimlendirilmesi olup, estetik amaçlar yanı sıra  burun içindeki eğrilikleri düzeltmek ve tıkanıklıkları açarak solunum güçlüğü problemlerini düzeltmek amacıyla yapılabilir. Bu ameliyat ile burun boyutları küçültülebilir, büyütülebilir, burun yüzle harmonik hale getirilir, burun ucunuzun veya burun sırtının şekli değiştirilebilir, burun delikleri daraltılabilir veya burun ile üst dudak arası açıyı değiştirilebilir, burun sırtındaki kemik çıkıntılar alınarak düzeltilebilir. Burun estetiği ameliyatı sırasında, solunum fonksiyonlarının korunması veya restorasyonu için gelişimsel ya da çarpma sonucu oluşan deviasyonlar  düzeltilebilir.

Estetik Ameliyat olmaya karar vermeden önce beklentilerinizi çok iyi düşünmeniz ve bunu doktorunuzla paylaşmanız gerekir. Eğer fiziksel olarak sağlıklı ve psikolojik olarak dengeli ve beklentilerinizde gerçekçi iseniz iyi bir aday olabilirsiniz. Hastanın burun şeklindeki estetik değişimi hakkında isteklerinin daha iyi anlaşılması için hastaya daha önce ameliyat edilen hastaların ameliyat önce ve sonrası fotoğrafları gösterilerek yorum yapması istenir. Hastanın yaptığı yorumlar, kendi beklentisi hakkında yol gösterici olur. Ameliyat yaşı, bayanlarda 16, erkeklerde 17 yaş  üstüdür.  Estetik Rinoplasti ameliyatı, her ne kadar fizik görünüşünüzü değiştirerek kendinize olan güveninizi arttırabilirse de,  size ideal görünümü vermesi mümkün olmayabilir veya diğer insanların size daha farklı davranmasına yol açmayabilir. Modern estetik rinoplastideki eğilim, yapılan işlemlerin burundan nefes alıp vermeyi bozmadan, burnun her bölgesine dengeli ve rafine bir görünüm kazandırmaktır. Ayrıca estetik rinoplastide, yapıldığı belli olmayan, abartısız doğal bir burun görüntüsü amaçlanmalıdır.

Ameliyat Süreci

Ameliyat, genel anestezi veya lokal anestezi altında gerçekleştirilir. Ancak bu ağır bir genel anestezi olmayıp, hasta dilerse ameliyattan 3-4 saat sonra evine gidebilmektedir.Ameliyat gecesi hastanede yatırılan hastalar , önemli bir sorun yoksa, ertesi gün taburcu edilir. Lokal anestezide genellikle hafif sedasyon yapılır ve burun ve çevresi dokular uyuşturulur; ameliyat sırasında uyanık olacaksınız fakat ağrıya duyarsız olacaksınız.  Lokal anestezi ile yapılan estetik burun ameliyatı sonrasında hasta bir süre dinlendikten sonra evine gidebilir. Estetik burun  ameliyatı sonunda burun içine silikon ve nefes almayı sağlayan delikli  tamponlar yerleştirilir.Bu kısa tamponların alınması ağrılı değildir. Ameliyatta burun üstüne üstüne termal split atel uygulanır, bu atel 7-10 gün içinde alınır ve yerine bandaj uygulaması yapılır.Gözkapakları ve çevresinde oluşabilecek morluklar 7-10 günde kaybolur. Burun sırtında ise 15-20 gün veya daha uzun sürebilen şişlikler olabilir. Bu şişliklerin % 80-90’ı ilk ayda geçer. Kalan şişlikler ise 6-12 ayda düzelir.Genç veya genç erişkin yaşta rinoplasti yapılması deri ve diğer dokulardaki yaşlanmanın etkilerini durdurmayacaktır. Hastalar tarafından estetik burun ameliyatından sonra oluşan nihai durumun hayat boyu sürmesi beklenir. Ancak ameliyatta yapılan işlem, deri, kıkırdak ve kemik fazlalıkların alınması veya düzeltilmesidir. Tüm dokular yine hastaya aittir ve diğer dokuların yaşlanmasıyla birlikte burun dokuları da zamanla özelliğini kaybedecektir. Bu nedenle yapılan estetik burun ameliyatı sonucunda oluşan burun şeklinin ömür boyu değişmemesi beklenemez.
Rinoplasti, tecrübeli bir plastik cerrah tarafından yapıldığında komplikasyon olasılığı çok azdır. Ancak, infeksiyon, burun kanaması veya anesteziye reaksiyon gibi komplikasyon riski her zaman vardır. Bu risklerin olasılığını cerrahınızın ameliyat öncesi ve sonrası için verdiği tavsiyelere uyarak azaltabilirsiniz. Ameliyat sonrası sızıntı şeklinde kanamalar görülecektir; ancak bunlar bir iki gün içinde tamamen duracaktır. Rinoplasti ameliyatı burun içinden yapılır ve dışta görünür bir skar (iz) oluşmaz.

Estetik burun ameliyatında eğer “açık teknik” kullanılırsa veya yayvan burun deliklerinin daraltılması gerekiyorsa sadece burun tabanında üst dudak ile burun arasında çok az bir iz kalabilir. Uygun hastalarda bu kısmı kesmeden de açık rinoplasti yapılabilmektedir. Burun estetik ameliyatlarından sonra çok düşük oranda oluşabilen (%5) küçük bir deformiteyi (istenilmeyen kalıcı şişlikler gibi) düzeltmek için sekonder (ikinci) cerrahi girişim gerekebilir. Bu operasyonlar, ilk ameliyata göre daha kısa sürer ve genellikle lokal anestezi altında yapılır. Bu tür estetik burun düzeltme ameliyatlarının şişlikler tamamen düzeldikten sonra tercihan altı ay sonra yapılması uygun olur.  Ancak tecrübe ve bilgi yönünden yetersiz cerrahlar tarafından yapılan hatalı ameliyatlar sonucunda oluşan önemli deformiteler veya şekil bozukluklarının düzeltilmesi çok daha güçtür. Cerrahınız size ameliyata nasıl hazırlanacağınız konusunda, yeme ve içme kuralları, sigara içiliyorsa en az 1 hafta önce kesilmesi, yüz yıkanması, gibi talimatlarda bulunacaktır. Bu uyarılara dikkatle uymanız, ameliyatınızın daha kolay geçmesine yardımcı olacaktır.
Estetik burun ameliyatı, genellikle bir saat kadar sürer, bazı karmaşık veya ek işlemler gerektiğinde bu süre uzayabilir. Ameliyat sırasında burun derisi alttaki kıkırdak ve kemik dokulardan ayrılır ve istenen biçime getirilir. Biçimlendirme hastanın problemine ve cerrahın seçtiği tekniğe bağlıdır.

Genellikle fazlalık oluşturan doku parçaları çok hassas kesicilerle çıkarılır. Çıkarılan dokular bazen de burnun başka bir kısmında mevcut olan eksikliklerin tamamlanması için de kullanılabilir. Bu nedenle hem içinin hem dışının aynı seansta düzeltilmesi doğru olan girişimdir. Birçok plastik cerrah ameliyat kesilerini burun delikleri içinden yapar. Bazen, özellikle burun ucu problemli hastalarda “açık” girişim seçilebilir ve burun deliklerini ayıran orta kısımda (kolumella) ufak bir kesi yapılarak buradaki yapıların daha iyi görülmesi sağlanır.

Estetik burun ameliyatı sonrası

ilk 24 saat içinde yüzünüzü şiş hissedersiniz, burnunuz ağrıyabilir, ve künt bir başağrınız olabilir. Ancak ağrı kesicilerle  bu durum kesinlikle ortadan kalkar.Özellikle ameliyatın ertesi gün göz kapaklarında morarma ve şişme olabilir. Bu durum birkaç gün içinde dramatik olarak düzelir. Soğuk tamponların uygulanması şişliği azaltır ve kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlar. İlk gününüzü baş hafif yukarıda olacak şekilde yatakta geçiriniz.

Ameliyat gününün akşamı yataktan kalkıp çok az yürüyebilecek duruma gelebilirsiniz. Yatağınıza geldikten bir iki saat kadar sonra ağızdan sulu gıdalar almaya başlayabilirsiniz. Her şekilde, eski görünüşünüze göre daha iyi olacaksınız. Şişlik ve morluğun büyük kısmı iki hafta içinde geçer. Şişliklerin % 90 civarı ilk ay içinde düzelir. Geri kalan kısmı ise 6 – 12 ay içinde tamamen geçecektir.  Dokularınız iyileşirken en az bir ay kadar burnunuzu çarpmaya karşı korumanız gerekir. Burun tamponlarınız özel bir işlem yapılmadı ise ertesi gün çıkarılır ve kendinizi daha rahat hissedersiniz. Burun sırtına konan plastik atel ödemlerin azalmasına bağlı olarak bir süre sonra gevşer. Yaklaşık 10-14 gün içinde hasta, okuluna veya, işine geri dönebilecek hale gelir. Tamamen normal hayata dönebilmeniz birkaç hafta alabilir. Normal aktivitelere dönüş konusunda cerrahınız detaylı bilgileri verecektir. Aşırı efor gerektiren aktivitelerden (jogging, yüzme, eğilme, cinsel ilişkiler- kan basıncınızı arttıran her aktivite) 2 hafta kaçınılmalıdır. Burnunuzu çarpmaktan veya sürtmekten ve güneş yanığından 8 hafta süreyle sakınınız.  Kendinizi iyi hisseder hissetmez kontakt lensleri kullanabilirsiniz. Eğer olağandışı şikayetleriniz varsa veya neler yapıp yapamayacağınızı soruyorsanız doktorunuzu aramaktan çekinmeyiniz.

Estetik burun ameliyatı sonrası ilk günlerde, yüzünüz mor ve şiş iken daha iyi olacağınızı kolaylıkla unutursunuz. Gerçekte birçok hasta plastik cerrahi sonrası kendisini depresyonda hisseder. Bu gayet normal ve anlaşılabilirdir. Dinlenme ile bu evre geçecektir. Gün ve gün burnunuz daha güzel görünecektir ve duygulanımınız düzelecektir. Halen, iyileşme yavaştır ve adım adım ilerler. Ufak şişlikler bir yıl veya daha uzun süre devam edebilir. Bu arada ailenizden ve bazı arkadaşlarınızdan beklenmeyen tepkiler görebilirsiniz. Burnunuzda büyük bir fark olmadığını söyleyebilirler. Ya da bir aile geleneğini bozmuşsunuz gibi gücenik davranabilirler. Böyle bir durumda öncelikle niçin ameliyat olmak istediğinizi düşününüz. Eğer amacınıza ulaşmışsanız size yapılan cerrahi girişim başarılı olmuştur.

 

prev next