0212 280 09 19 - 20

Valikonağı cad. No:18/5 Nişantaşı/İstanbul

GENEL BİLGİ

Çene yapısının yüzün geri kalanıyla uyumlu olmadığını düşünen hastaların başvurduğu ameliyatlardır. Bu operasyonlardaki temel amaç kişinin estetik yüz yapısını ve ifadesini bozmadan kendisini memnun edecek bir çene şekli vermektir. Çene şekil bozukluklarında ortak özellik, maloklüzyon yani dişlerin kapanmasının bozuk olmasıdır. Normalde alt ve üst dişler birbirleriyle temas halinde ve üst çene ön dişleri alt dişlere göre çok az öndedir. Oklüzyon bozulduğunda, dişler arasındaki temas da bozulur ve aralarında bir açıklık oluşur. Bu açıklığın mesafesi arttıkça şekil bozukluğunun ağırlık derecesi de artar. Bu açıklık aynı zamanda yumuşak dokuları ve yüzün şeklini de etkileyerek estetik bir bozukluğa da neden olur. Deformitenin düzeltilmesinde dişlerin normal pozisyonlarına, birbirleriyle temas eder şekle getirilmelerine yani normal oklüzyonun sağlanmasına yönelik cerrahi girişimler yapılır. Özellikle ön alt ve üst dişlerin arasının açık olması, kesici dişlerin işlevini bozar ve hasta yemek yerken kesici dişlerini kullanamaz.

Oklüzyon bozukluğunun oluşmasında temel sebep alt çene, üst çene ya da her ikisine bağlı ortaya çıkabilir. Çene normalden daha az gelişerek küçük boyutta olabilir ki bu duruma retrogeni adı verilir. Bunun tam tersi olan durumda ise çene normalden daha fazla gelişerek öne doğru çıkıntı oluşturur buna ise prognati denir. Temel sebebin ne olduğunun saptanması için “sefalometrik analiz” denen bir incelemenin yapılması gerekir. Bu incelemede kafa ve yüz kemiklerinin açısal ilişkileri ortaya konarak normal açılara göre sapmalar ölçülür. Bunun sonucunda anormal durumun üst çene mi, alt çene mi, ya da her ikisine mi ait olduğu saptanır. Sefalometrik analiz dışında çene kemik yapıları yumuşak doku özellikleri de incelenir. Daha sonra alt ve üst çenenin alçı kalıpları hazırlanarak alçı model üzerinde hangi seviyelerden kesi yapılacağı planlanır. Bu plan yapılarak karar verildikten sonra hasta ile görüşülerek ameliyatın nasıl yapılacağı anlatılır.
Çene estetiği ameliyatları genel anestezi altında yapılır. Gerek üst çene gerekse alt çene ameliyatlarında öncelikle ağız içinden yapılacak girişimler tercih edilir. Ancak bazı durumlarda dıştan kesi yapılması gerekebilir. Bu durumda kesinin nereden yapılacağı ne kadar iz kalacağı hasta ile görüşülerek anlatılır. Sadece dişlerin şekil bozukluğuna bağlı maloklüzyon durumunda diş hekimleri tarafından ortodontik tedavi uygulanarak dişlerin oklüzyonu düzeltilir. Mikrognati yani çenenin normalden küçük olması durumunda çene kemiği uygun yerlerden kesilerek öne doğru alınır ve oluşan açıklığa vücudun başka yerlerinden alınan kemik dokusu nakledilir. Kemik dokusunun yanı sıra çeneye implant yerleştirmek de mümkündür. Çenenin aşırı geliştiği prognati durumunda ise uygun yerlerden kemik dokusu kesilerek çene geriye doğru alınır. Çene estetiğinde bazen sadece alt çenenin geride göründüğü ve kemik dokuyu ilgilendirmeyen şekil bozuklukları sözkonusu olabilir. Burada yapılması gereken alt çeneye kalıcı silikon ya da medpor protez konulması veya dolgu ile çenenin alt ucunun biraz öne alınmasıdır ki bu da hastaları oldukça mutlu eder.
The upper jaw and lower jaw are kept in contact by means of elastic fixation, for a period of 6 weeks in the postoperative period, until the healing of the bone incision. That fixation is intended to keep the parts motionless until the healing of the bone incision, and ensure the continuity of the normal occlusion by keeping the teeth constantly in contact with each other. At the end of the healing period, control X-rays are taken to ascertain whether the recovery is adequate. If it is adequate, the fixation is removed. If it is not adequate, it is kept in its place for an additional period of time. Interventions are made under general anesthesia. During the fixation period, the patient is fed with liquid foods by using a straw or spoon, from the sides of the teeth. During this period, cleaning the mouth with gargle solutions after each feeding is important in terms of the health of the teeth and the oral hygiene.
Hastanın mevcut çene şeklinden şikayet tipine ve operasyondan beklentilerine göre çene dolgusu tedavileri de uygulanabilir.
Çene estetiği ameliyatları sıklıkla dudak büyütme ve burun estetiği ameliyatlarıyla beraber uygulanabilmektedir. Iyileşme süreci yapılan işlem/lere göre değişmektedir. Sonuçlar hızla görüldüğü ve şikayetçi olunan durum şişliklerin inmesiyle kalıcı olarak çözüldüğü için hastaların yüzünü fazlasıyla güldükmektedir.
Genel

Anestezi

Genel

2-4 Saat

Ameliyat Süresi

1 - 2 Saat

14 - 21 Gün

İyileşme Süresi

7 - 14 Gün

6 - 22 Gün

Kesin Sonuçlar

6 Ay

Dolgu uygulamalarıyla desteklendiği sonuçlar çok daha tatmin edici olur.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Operasyondan çekinen hastalar için çene dolgusu tavsiye edilir.

Sürekli

Kullanım Süresi

Sürekli